Mag ik bestaan – Online tentoonstelling St. Kunst uit geweld 2022

Van harte welkom op de tweede online tentoonstelling van de Stichting Kunst uit geweld ‘Mag ik bestaan’. De titel van deze tentoonstelling is ontleend aan een vraag uit een van de teksten van de deelnemende kunstenaars.

Mag ik bestaan? Het is een kernvraag, niet alleen voor slachtoffers van geweld, maar van ieder mens. Als je in je leven echter te maken krijgt met huiselijk geweld of seksueel misbruik, wordt deze vraag onderdeel van je bestaan. Geweld en misbruik breken in, in de kern van je bestaan. Ze veroorzaken breuken in zelfvertrouwen en eigenwaarde. Geweld en misbruik breken het ontwikkelen van je eigen identiteit in de knop af. Mag ik er zijn? Weet je niet wat ik met me meedraag?

Mag ik bestaan? Deze vraag roept allereerst om erkenning. Ja, jij mag bestaan met jouw verhaal. Ja, niemand heeft het recht om jou te ontkennen. Jij hebt het recht om er te zijn, recht om te bestaan. Om rechtop te staan.

Daarom organiseren wij deze tentoonstelling.

Deelnemende kunstenaars zijn: Chantal von Glahn, Marianne Borremans, Hanny Lynch, Janneke Nijboer, Therese Poppen en Esther Veerman. Voor reacties en/of vragen aan deze kunstenaars:  esther@kunstuitgeweld.nl

We hopen dat de tentoonstelling je mag bemoedigen en inspireren.

Namens het bestuur van St. Kunst uit geweld