,

Afscheidsrituelen

[xyz-ihs snippet=”Afscheidsrituelen”]
Afscheidsrituelen

Achterblijven en verdergaan

Onno van der Hart (redactie)

Ingrijpende gebeurtenissen laten altijd sporen na in een mensenleven. Soms zijn de gevolgen echter ingrijpender, omdat men op geen enkele manier kans heeft gehad de traumatische ervaringen te verwerken. Zij blijven verhinderen dat iemand opnieuw greep krijgt op het eigen leven. Als kind verwaarloosd zijn, de dood van een dierbare, ontrouw en echtscheiding, kwetsende ervaringen binnen een bestaande liefdesrelatie kunnen een leven blijvend ontwrichten.
In therapie kan gebruikgemaakt worden van afscheidsrituelen om zulke pijnlijke ervaringen uit het verleden achter zich te laten. De cliënt beschrijft de ervaringen uitvoerig op papier, of kiest voorwerpen die ze symboliseren. Van de symbolen en beschrijvingen wordt ritueel afscheid genomen, bijvoorbeeld door ze te verbranden, te begraven of in het water te werpen.
Afscheidsrituelen beschrijft op beeldende wijze de genezende werking van dergelijke rituelen, maar geeft er ook de psychologische verklaringen voor. Het is daardoor een belangrijk boek voor allen die werken of studeren op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg. Bovendien kan de tekst verhelderend zijn voor mensen die zelf lijden onder een onverwerkt verleden.

Prof. dr. Onno van der Hart is bijzonder hoogleraar psychopathologie van chronische traumatisering bij de Capaciteitsgroep Klinische Psychologie aan de Universiteit Utrecht en hoofd onderzoek van het Cats-Polm Instituut (een onderzoeksinstituut op het terrein van de gevolgen van chronische traumatisering in de kindertijd) te Zeist.
Onder zijn redactie is ook het boek Trauma, dissociatie en hypnose verschenen.