ANBI / Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 Kunst uit geweld

3 januari Afbreken van de tentoonstelling in Huizen

8 januari Interview

10 januari Gesprek met Protestantse Kerk over de gevolgen van seksueel misbruik in de Kerken

3 april Afspraak in het Cultuurhuis in Woudenberg

18 april Vergadering bestuur Stichting Kunst uit geweld

12 juni Interview met Yvonne de Noord voor Vrouwenmagazine Puur

25 juni Vergadering bestuur Stichting Kunst uit geweld

18 juli Afspraak in Cultuurhuis Woudenberg

26 juli Afspraak in Bonkelaarhuis Sliedrecht over Lotgenotengroep

23 oktober Voorlichtingsavond Huiselijk geweld Bibliotheek Sliedrecht

7 november Lezing bij SGL

13 november Lotgenotenavond als start van lotgenotengroep

25 nov/1dec Tentoonstelling Week tegen Geweld in Woudenberg

10 december Tentoonstelling Mensenrechtendag: Commissie Rechten van de Mens

11 december Lotgenotenavond

Algemeen:

Verkoop van Kaartenset Voor Elke Dag en ansichtkaarten.

Bijhouden website

Financiën 2019:

Post:

Credit:

Debet:

Bankkosten

€ 131,66

Bestuurskosten

€ 545,80

Kaartenverkoop

€ 646,00

Evenementen

€ 3.805,35

€ 90,75

Website

€ 173,96

€ 4.451,35

€ 942,17

Saldo 1-1-2019

€ 4.627,88

Saldo 31-12-2019

€ 8.137,06

€ 8.137,06