Jaaroverzicht 2018 Stichting Kunst uit geweld

10 januari Vergadering bestuur van de Stichting Kunst uit Geweld

15 januari Bezoek aan het Depressiegala 2018

16 januari Interview door Jurjen Westra, journalist van Hogeschool Utrecht

29 januari Ontmoeting Maaike van de Graaf van Aanpak seksueel geweld Rotterdam

30 januari Voorbereiding van de ontmoetingsavond in Ede

21 februari Gert Gerritsen Gemeente Elburg: telefonisch contact over pagina in
gemeentekrant over huiselijk geweld en seksueel misbruik

23 februari
Kim van Laar: telefonisch overleg

6 maart
Rotterdam: voorbereiding van de workshop

8 maart
Christencoaches Nijkerk: voorbereiding van de workshop en lezing

13 maart
voorbespreking van de gastles in Hardenberg

16 maart
Christencoaches Nijkerk: workshop en lezing

17 maart
partnerworkshop Caleidoscoop

27 maart
gastles in Hardenberg

3 april
Lezing in Ede

10 april
vergadering bestuur Stichting Kunst uit Geweld

16 april
belafspraak Yvonne Peschier (kunstzinnig therapeut): voorbereiding
workshop

17 april
ontmoeting met Kim van Laar

17 april
voorbereiding driedaagse Rotterdam met Maaike van de Graaf

29 mei
Lenny van de Brink afspraak op het Landelijk Dienstencentrum PKN

6 juni
vergadering Stichting Kunst uit Geweld

15 juni
fotosessie in Tiel voor boek

19-21 juni
Driedaagse Rotterdam tegen seksueel misbruik in families

24 juni
interview voor studie voor fonds Slachtofferhulp

16 augustus
afspraak regio Gooi en Vechtstreek

17 oktober
vergadering bestuur Stichting Kunst uit Geweld

22 oktober
Bibliotheek van Huizen: voorbereiding tentoonstelling december

1 november
Ontmoeting met Maaike van de Graaf, Rotterdam

19 november
Inrichten van de tentoonstelling Bibliotheek Huizen, ontmoeting kunstenaars

19 november
Radio interview op Radio 1

19 november
Tv interview

24 november
Radio interview Derk Laning

4 december
ontmoeting Elzo Bijl: verkenning mogelijkheid lotgenotencontactdagen

3 januari 2019
afbreken tentoonstelling Huizen en afscheid van betrokken kunstenaars