ANBI 2018

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2018

10 januari Vergadering bestuur van de Stichting Kunst uit Geweld

15 januari
Bezoek aan het Depressiegala 2018

16 januari
Interview door Jurjen Westra, journalist van Hogeschool Utrecht

29 januari
Ontmoeting Maaike van de Graaf van Aanpak seksueel geweld Rotterdam

16 maart
Christencoaches Nijkerk: workshop en lezing

17 maart
partnerworkshop Caleidoscoop

27 maart
Gastles gegeven in Hardenberg

3 april
Lezing in Ede

10 april
vergadering bestuur Stichting Kunst uit Geweld

17 april
ontmoeting met Kim van Laar

29 mei
Lenny van de Brink afspraak op het Landelijk Dienstencentrum PKN

6 juni
vergadering Stichting Kunst uit Geweld

15 juni
fotosessie in Tiel voor boek

19-21 juni
Driedaagse Rotterdam tegen seksueel misbruik in families

17 oktober
vergadering bestuur Stichting Kunst uit Geweld

22 oktober
Bibliotheek van Huizen: voorbereiding tentoonstelling december

19 november tot 3 jan.
Tentoonstelling Kunst uit Geweld in de Bibliotheek van Huizen,
ontmoeting kunstenaars

19 november
Radio interview op Radio 1

19 november Tv interview

24 november
Radio interview Derk Laning

Financiële Verslaglegging
Jaarlijks wordt de financiële verslaglegging gedaan door de penningmeester die dan in de volgende vergadering besproken en goedgekeurd wordt. Voor 2018 was dit op 18 april 2018.

[table id=5 /]
Toelichting:
Er liep op 31-12-2018 nog een vordering van € 1000 op de Gemeente Huizen, deze is in 2019 betaald.

De drukkosten uitgaven voor het maken van de ansichtkaarten (A6 kaarten die verstuurd kunnen worden) drukken het resultaat.

Onder de post diversen zijn o.a. reiskosten opgenomen die gemaakt zijn voor lezingen en vergaderingen waar geen vergoeding tegenover staat.