Een lotgenoot/ kunstenaar had gevraagd om bij haar in de woonplaats Ede en kerk te helpen om meer voorlichting te geven over de gevolgen van huiselijk geweld. Ondanks dat er heel veel aan voorbereiding was gedaan, was de opkomst in de kerk klein. Reden te meer om te proberen voortdurend de aandacht op deze belangrijke thematiek te blijven vestigen.

Een andere lezing/ workshop voor Christen Coaches werd wel goed bezocht en was ook een heel inspirerende middag. Samen hebben we nagedacht over hoe je in je eigen praktijk het beste om kunt gaan met cliënten die verhalen met zich meedragen van huiselijk geweld