Het belaagde zelf

[xyz-ihs snippet=”Het-belaagde-zelf”]

Samenvatting

Het belaagde zelfStructurele dissociatie en de behandeling van chronische traumatiseringOnno van der Hart, Ellert Nijenhuis, Kathy Steele

Voor mensen die chronisch getraumatiseerd zijn, is het leven dikwijls een worsteling. Vaak hebben zij last van sterk uiteenlopende symptomen, die behoren bij verschillende combinaties van psychische stoornissen. Diagnostiek, taxatie en behandeling van deze patienten kan hierdoor een gecompliceerde en verwarrende opgave zijn.Het belaagde zelf is opgebouwd uit drie delen. De theorie in deel 1 helpt zowel psychologen als patienten om traumagerelateerde problematiek te herkennen en te begrijpen. Kern van de gedachtegang is dat trauma een dissociatie van de persoonlijkheid inhoudt. De in deel 2 beschreven handelingspsychologie maakt duidelijk welke disfunctionele mentale en gedragsmatige handelingen deze patienten blijven uitvoeren en welke efficientere handelingen nodig zijn om hun traumatisering te boven te komen. Het op deze inzichten gebaseerde behandelingsmodel, beschreven in deel 3, vormt een beproefde leidraad voor therapeuten om hun patienten zo veilig en effectief mogelijk op hun weg naar herstel te begeleiden.

SymposiumTer gelegenheid van het verschijnen van het boek Het Belaagde Zelf organiseert Cure Care Development op 15 december 2010 het symposium Chronische traumatisering en dissociatie van de persoonlijkheid. Voor meer informatie zie www.curecare.nl.

Over de auteur(s):Onno van der Hart is honorair hoogleraar psychopathologie van chronische traumatisering, Universiteit Utrecht, en psycholoog-psychotherapeut bij het Sinai Centrum, Amstelveen.

Ellert Nijenhuis is psycholoog-psychotherapeut en onderzoeker bij het Topreferente Traumacentrum GGZ Drenthe in Assen, en codirecteur van het Psychotrauma-tology Institute Europe.

Kathy Steele is klinisch directeur van de Metropolitan Counseling Services, Atlanta, USA