Dissociatieve symptomen laten zich niet goed klinisch diagnosticeren. Daar weten velen van jullie alles vanaf. Cambridge University heeft nu een website ontwikkeld waarop een aantal artikelen staan, waar mensen kennis kunnen halen en delen over dissociatieve symptomen. Het kunstwerk Puzzel van Esther Veerman is als voorbeeld gebruikt om te laten zien hoe complex een dissociatieve stoornis doorwerkt in het brein en in het lichaam. Ik heb er ook een blog over geprobeerd te schrijven die verderop ook te lezen is. Het is fantastisch dat CU dit voor elkaar heeft gekregen. Wellicht is het bruikbaar voor psychiaters en therapeuten bij de behandeling van iemand met een dissociatieve stoornis.

https://www.cambridge.org/core/journals/bjpsych-open/biomarkers-of-dissociation-themed-series

 

Woensdag 20 september was Stichting Kunst uit geweld te gast bij een Dag voor Doktersassistenten van Cohesie Noord-Limburg. We hebben in Hoeve Rosa een kleine tentoonstelling van werk van Esther Veerman gehouden en Esther heeft een lezing gehouden: Misbruikt en nu? Hoe help je een patiënt differentiëren tussen psychiatrische en somatische klachten na seksueel misbruik in de dagelijkse praktijk? 

De reacties van de vrouwen waren onder andere van de werkdruk in de praktijk: hoe geef je voldoende aandacht binnen de vier minuten tijd die je hebt voor een patiënt, tot, ik heb inderdaad wel bij sommige patiënten gevoeld dat er meer speelde, en wat kan ik dan het beste doen voor iemand? En we hebben besproken wat je voor patiënten het beste kan doen nu er zoveel praktijken onder druk staan nu er steeds minder huisartsen en assistenten beschikbaar zijn. Een groeiend probleem. Maar ook heb ik geprobeerd aan te geven hoe moeilijk het is voor patiënten om met lichamelijke klachten te komen, omdat we ook juist door seksueel misbruik al zo onzeker zijn geworden over ons lijf. En als we echt serieus genomen worden, dat dat al zo ontzettend helpen kan. Juist op je weg van herstel.

In een prachtige hoeven te Sevenum wordt op 20 september een Vrouwendag speciaal voor Doktersassistenten georganiseerd. Stichting Kunst uit geweld is gevraagd om aan het einde van de dag een lezing en mini tentoonstelling te verzorgen over de gevolgen van seksueel misbruik.

Vrouwen kunnen bij medische klachten soms ook onverklaarbare medische klachten presenteren bij een huisarts. Als het lukt om samen op zoek te gaan naar waar klachten een oorsprong vinden en een vertrouwensband op te bouwen, kan er veel gewonnen worden. We hopen een bijdrage aan de middag te kunnen leveren door voorlichting te geven vanuit de ervaringsdeskundigheid die is opgebouwd. De kunst kan daarbij een waardevolle bijdrage leveren.

[xyz-ihs snippet=”Blootgelegd—Geeft-trauma-een-gezicht”]

Beschrijving
Blootgelegd toont in woord en beeld de portretten van dertig mensen die heel verschillende traumatiserende gebeurtenissen hebben meegemaakt: van oorlogsgeweld tot de watersnoodramp, van seksueel misbruik tot het verlies van een kind of de moord op een ouder. Welke impact heeft zo’n schokkende gebeurtenis? En hoe pakt iemand de draad van het leven daarna weer op? De geportretteerden geven ons een kijkje in hun ziel. Ze tonen hun kwetsbaarheid en hun veerkracht. Ze geven trauma een menselijk gezicht.

Ieder portret, hoe persoonlijk ook, staat ook voor de verhalen van véle anderen in vergelijkbare situaties, voor wat mensen op veel grotere schaal in onze samenleving ervaren. Daarom zijn bij ieder portret feiten, cijfers en extra informatie opgenomen. Het boek bevat daarnaast de visies van een aantal gezaghebbende deskundigen.

Met Blootgelegd maken Marijke Kolk (journalist) en Margriet Wentink (traumadeskundige) de persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van trauma zichtbaar, om zo bij te dragen aan een grotere verdraagzaamheid en verbondenheid in onze samenleving, want als we elkaars kwetsbaarheden kunnen zien gaan we anders naar de ander kijken.

Alle interviews zijn gehouden door studenten Journalistiek van de Hogeschool Utrecht, als onderdeel van de Honourscursus Het Psychologisch Interview – Journalistiek en Trauma. De foto’s van de geïnterviewden zijn gemaakt door fotograaf Mascha Jansen.

[xyz-ihs snippet=”Trauma-en-herstel”]
Wat hebben verkrachte vrouwen en oorlogsveteranen, mishandelde kinderen en politieke gevangenen gemeen?
En wat zijn de overeenkomsten tussen de overlevenden van concentratiekampen en de overlevenden van mishandeling binnen het gezin?
Judith Herman geeft in dit baanbrekende boek de resultaten van haar onderzoek naar geweld en laat zien welke verbanden er bestaan tussen de persoonlijke gruwelen en maatschappelijke trauma’s.

[xyz-ihs snippet=”This-white-house”]

Dit is niet een verhaal over kindermishandeling, niet eens over het proces van het verwerken van de gevolgen ervan. Het is een intiem, expliciet verhaal van de moed van een vrouw en de volkomen diepgaande graven in de diepten van haar wezen om haar leven te hervinden vanuit de impact van het seksuele, emotionele, spirituele en mentale geweld en verwaarlozing.

Ze geeft een dappere afbeelding van haar reis tot haar binnenste zelf wanneer zij doordringt tot de mishandelingen de wonden en de verlammende overlevingsstrategieën die haar van haar ware zelf scheidden.

[xyz-ihs snippet=”Omgaan-met-traumagerelateerde-dissociatie”]

Omgaan met traumagerelateerde dissociatie is geschreven voor zowel mensen die worstelen met een complexe dissociatieve stoornis als voor hun therapeuten. Dit boek reikt praktische oplossingen aan voor mensen met een dissociatieve stoornis en de problemen die zich tijdens de eerste fase van hun behandeling voordoen. Het boek legt uit wat er onder dissociatieve en andere traumagerelateerde symptomen wordt verstaan en het helpt mensen om de dissociatieve delen van hun persoonlijkheid te begrijpen en om op een constructieve manier met deze delen samen te werken. Het boek introduceert essentiële begrippen en onderwerpen die van belang zijn voor herstel. Daarnaast biedt het praktische vaardigheden die helpen om beter met de opgaven van het dagelijkse leven om te gaan. Cliënten wordt aangeraden om dit boek alleen te gebruiken als zij in individuele therapie zijn of aan een gestructureerde vaardigheidstraining deelnemen die wordt geleid door therapeuten die in deze materie geschoold zijn. Op deze manier hebben zij het meeste profijt van dit boek en krijgen zij de juiste ondersteuning. Doelgroep: cliënten met dissociatieve stoornissen en hun therapeuten

Doelgroep
cliënten met dissociatieve stoornissen en hun therapeuten.

[xyz-ihs snippet=”Nooit-meer-kwijt”]
Wie dit bijzondere boek inkijkt, ziet, leest en ervaart iets van wat huiselijk en seksueel geweld met een mens doen.
Wat zich niet liet vertellen, is uitgedrukt in vormen, kleuren en poëzie.
Met regelmaat wordt het werk van Esther Veerman tentoongesteld en vrijwel zonder uitzondering worden mensen geraakt.

[xyz-ihs snippet=”Niemandskinderen-de-gevolgen-en-verwerking-van-een-onveilige-jeugd”]

Van de auteur van o.a. De Duivelsdriehoek en Het Monsterverbond
Taboe doorbrekend boek over jeugdtrauma’s
In Niemandskinderen beschrijft Carolien Roodvoets de gevolgen en verwerking van een onveilige jeugd. Het boek prikt de fabel door dat ouders per definitie hun kinderen liefhebben. Niet (kunnen) houden van je kind is een onderwerp waar niet of nauwelijks over gesproken wordt – niet door de ouder(s), maar ook niet door het verwaarloosde kind zelf, dat de illusie van liefde nodig heeft om te kunnen overleven.
Dit indringende boek laat zien dat ouders hun kinderen vaak gebruiken voor hun eigen welzijn. Het kind krijgt een zware rol toebedeeld in het kwetsbare huwelijk van zijn ouders en draagt zo bij aan het gezinsevenwicht. Kinderen zijn dan de steunpilaren van hun ouders in plaats van dat zij zelf steun ontvangen; ze groeien op in een privé-oorlogsgebied en proberen te overleven.
Wanneer niemandskinderen eenmaal volwassen zijn geworden, kunnen ze hun draai in het leven vaak niet vinden. Ze verdwalen in niemandsland en verdrinken daar voorgoed of… ze gaan hun traumatische geschiedenis verwerken. Carolien Roodvoets beschrijft in haar boek dit proces: hoe pijn en machteloosheid door zelfinzicht en verwerking overwonnen kunnen worden.

Niemandskinderen zijn niet van hun ouders (die tekortschoten in liefde), niet van zichzelf (door onmacht om van zichzelf te houden), niet van hun omgeving (als die zich afwendt), niet van de hulpverlening (als die faalt of niet wordt ingeschakeld), niet van hun latere partner (aan wie ze zich niet kunnen binden) en niet van hun eventuele kinderen (als ze daar niet van kunnen houden). Maar ze hoeven geen niemandskinderen te blijven.
In negen hoofdstukken behandelt Roodvoets dit gevoelige thema – van het schenden van kinderrechten tot het oplossen van het slachtofferschap. Het boek is geschreven voor volwassenen die worstelen met de last die een onveilige jeugd met zich bracht, en voor therapeuten/hulpverleners die met deze groep te maken hebben.

Carolien Roodvoets is gezins- en relatietherapeute, seksuologe en individueel psychotherapeute. Ze heeft een praktijk in Deventer.

[xyz-ihs snippet=”Het-belaagde-zelf”]

Samenvatting

Het belaagde zelfStructurele dissociatie en de behandeling van chronische traumatiseringOnno van der Hart, Ellert Nijenhuis, Kathy Steele

Voor mensen die chronisch getraumatiseerd zijn, is het leven dikwijls een worsteling. Vaak hebben zij last van sterk uiteenlopende symptomen, die behoren bij verschillende combinaties van psychische stoornissen. Diagnostiek, taxatie en behandeling van deze patienten kan hierdoor een gecompliceerde en verwarrende opgave zijn.Het belaagde zelf is opgebouwd uit drie delen. De theorie in deel 1 helpt zowel psychologen als patienten om traumagerelateerde problematiek te herkennen en te begrijpen. Kern van de gedachtegang is dat trauma een dissociatie van de persoonlijkheid inhoudt. De in deel 2 beschreven handelingspsychologie maakt duidelijk welke disfunctionele mentale en gedragsmatige handelingen deze patienten blijven uitvoeren en welke efficientere handelingen nodig zijn om hun traumatisering te boven te komen. Het op deze inzichten gebaseerde behandelingsmodel, beschreven in deel 3, vormt een beproefde leidraad voor therapeuten om hun patienten zo veilig en effectief mogelijk op hun weg naar herstel te begeleiden.

SymposiumTer gelegenheid van het verschijnen van het boek Het Belaagde Zelf organiseert Cure Care Development op 15 december 2010 het symposium Chronische traumatisering en dissociatie van de persoonlijkheid. Voor meer informatie zie www.curecare.nl.

Over de auteur(s):Onno van der Hart is honorair hoogleraar psychopathologie van chronische traumatisering, Universiteit Utrecht, en psycholoog-psychotherapeut bij het Sinai Centrum, Amstelveen.

Ellert Nijenhuis is psycholoog-psychotherapeut en onderzoeker bij het Topreferente Traumacentrum GGZ Drenthe in Assen, en codirecteur van het Psychotrauma-tology Institute Europe.

Kathy Steele is klinisch directeur van de Metropolitan Counseling Services, Atlanta, USA