De Herder Was Een Huurling

[xyz-ihs snippet=”De-Herder-Was-Een-Huurling”]

Samenvatting:

In dit boek beschrijft zij haar verwerkingsproces. Ze laat zien hoe misbruik kan ontstaan en voortduren en ze beschrijft de onmacht van het slachtoffer om er iets aan te doen, het schuldgevoel, de schaamte, de zelfverachting, de angst. In de therapie leert ze haar gevoelens onder ogen zien en grenzen te stellen. Bij een pastoraal begeleider vindt ze een luisterend oor voor haar geloofsproblemen, maar kerkelijk is ze vastgelopen. Door haar verhaal te vertellen heeft ze geleerd te begrijpen en te accepteren wat er is gebeurd. Daarbij wil ze de vooroordelen doorbreken (‘ze was er toch zelf bij’) en lotgenoten herkenning bieden. Er komt steeds meer aandacht voor seksueel misbruik in pastorale situaties. Dit boek wil inzicht bieden in de gevolgen die dit heeft en een handreiking bieden aan kerkenraden en pastoraal werkers die hiermee worden geconfronteerd. Dr. Ruard Ganzevoort schreef een inleidend woord. Hij is docent Pastoraat aan de Theologische Universiteit te Kampen en werkte mee aan een rapport over seksueel misbruik in pastorale relaties, in opdracht van de gezamenlijke synode van de Samen-op-Weg-kerken.

Recensie(s)

Een autobiografisch verhaal van een vrouw die twee jaar lang werd misbruikt door haar predikant. Ze beschrijft haar strijd om zich aan hem te ontworstelen, met behulp van een vriendin en haar therapeut. Ze vertelt hoe ze haar allesoverheersende angst, haar schaamte en schuldgevoel leert verwerken. Tegelijkertijd beschrijft ze haar worsteling met God die de god is van degene die haar misbruikt, maar ook van de vriendin die haar door alles heen steunt. En haar worsteling met de kerk en haar leden, waar ze bij hoort, maar die zich niet om haar bekommeren, maar alle aandacht en energie richten op de dader. Ze maakt duidelijk dat pastorale begeleiding voor gelovige mensen een noodzakelijke aanvulling is op goede therapeutische hulp. Een boeiend en overtuigend relaas vanuit het perspectief van een slachtoffer. Een goede aanvulling op bijvoorbeeld “Luister mij vrij” van Siny te Nijenhuis (2000)* dat meer het perspectief van de pastoraal werker belicht. Geschikt voor lotgenoten, maar ook voor kerkelijke functionarissen en hulpverleners.
(Biblion recensie, H. Kok)