Woensdag 20 september was Stichting Kunst uit geweld te gast bij een Dag voor Doktersassistenten van Cohesie Noord-Limburg. We hebben in Hoeve Rosa een kleine tentoonstelling van werk van Esther Veerman gehouden en Esther heeft een lezing gehouden: Misbruikt en nu? Hoe help je een patiënt differentiëren tussen psychiatrische en somatische klachten na seksueel misbruik in de dagelijkse praktijk? 

De reacties van de vrouwen waren onder andere van de werkdruk in de praktijk: hoe geef je voldoende aandacht binnen de vier minuten tijd die je hebt voor een patiënt, tot, ik heb inderdaad wel bij sommige patiënten gevoeld dat er meer speelde, en wat kan ik dan het beste doen voor iemand? En we hebben besproken wat je voor patiënten het beste kan doen nu er zoveel praktijken onder druk staan nu er steeds minder huisartsen en assistenten beschikbaar zijn. Een groeiend probleem. Maar ook heb ik geprobeerd aan te geven hoe moeilijk het is voor patiënten om met lichamelijke klachten te komen, omdat we ook juist door seksueel misbruik al zo onzeker zijn geworden over ons lijf. En als we echt serieus genomen worden, dat dat al zo ontzettend helpen kan. Juist op je weg van herstel.

In een prachtige hoeven te Sevenum wordt op 20 september een Vrouwendag speciaal voor Doktersassistenten georganiseerd. Stichting Kunst uit geweld is gevraagd om aan het einde van de dag een lezing en mini tentoonstelling te verzorgen over de gevolgen van seksueel misbruik.

Vrouwen kunnen bij medische klachten soms ook onverklaarbare medische klachten presenteren bij een huisarts. Als het lukt om samen op zoek te gaan naar waar klachten een oorsprong vinden en een vertrouwensband op te bouwen, kan er veel gewonnen worden. We hopen een bijdrage aan de middag te kunnen leveren door voorlichting te geven vanuit de ervaringsdeskundigheid die is opgebouwd. De kunst kan daarbij een waardevolle bijdrage leveren.In Arnhem wordt 24 juni a.s. een LOTGENOTENDAG georganiseerd. Sprekers zijn: Irma van Kessel (Trauma in het lijf en de pijn reset methode) en Esther Veerman van Stichting Kunst uit geweld (Leven met de littekens van seksueel misbruik)
Na de lunch zijn er vijf workshops:
Irma van Kessel – hand en voet massage (relaxaday , massagetherapie & coaching)
Maaike Bloemsma – Creatieve verwerking
Ivonne Meeuwsen – Partners in beeld
Mariël Groenen – Levenswiel
Esther Veerman – Wat geeft mijn leven een beetje kleur? (creatieve workshop)
Na afloop is er tijd voor ontmoeting met een hapje/drankje.
De kosten zijn €15,- (mocht dat problemen geven, geef je dat dan even aan?)
Nadat je jezelf hebt opgegeven, krijg je informatie betreffende de workshops en de betaling.
Eventuele dieetwensen kun je dan ook aangeven via de mail.
Voor informatie of aanmelden: info@helendonderweg.nl /0646175483 .

[xyz-ihs snippet=”Helen-van-seksueel-misbruik”]

Helen van seksueel misbruik. Ivonne Meeuwsen
Het trauma voorbij.

Je kunt helen van seksueel misbruik. Je hebt niet levenslang. Aan de hand van de persoonlijke ervaringen en haar werk als online coach vertelt de auteur hoe je dat aanpakt.

Samenvatting:

Hoe kun je helen van seksueel misbruik? Dit boek geeft handvatten en praktische informatie voor de overlever van seksueel misbruik. Het boek benadert het onderwerp van seksueel misbruik vanuit de menselijke maat, vanuit de innerlijke beleving. Het pleit voor meer openheid, op een gezonde manier praten over seksueel misbruik en zelf de regie van je eigen hulpverlening in handen nemen.


Mensen zeggen vaak: “De dader heeft straf gekregen, maar jij hebt levenslang”. Volgens de auteur kan en moet dit anders. Ze geeft in dit boek de handvatten die kunnen helpen seksueel misbruik te begrijpen en te verwerken. Want helen van seksueel misbruik kán, weet de auteur. Ze heeft het zelf meegemaakt en heeft anderen geholpen met hun proces van heling.

In het eerste deel vertelt de auteur over wat seksueel misbruik precies inhoud,
bekeken vanuit hoe het voor het kind is. Ook hoe het is voor de volwassene die het
overleeft heeft, komt aan de orde. Je krijgt inzicht in de lange termijn effecten en affecten van seksueel misbruik en welke invloed dat heeft op het leven van degene die het overkomt.

In het tweede deel laat zij een aantal therapieën de revue passeren en vooral hoe die werken als je misbruikt bent. Zij geeft inzicht in wat er bij de diverse therapieën gebeurt en neemt zo de drempel weg om het soort hulp te zoeken dat bij jou past. Want de therapeut is de ingehuurde hulp, helen doe je zelf.

In het derde deel besteed zij aandacht aan de omgeving van mensen die seksueel
misbruikt zijn. Welke (maatschappelijke) factoren verhogen het risico? Wat kun je doen als je partner misbruikt is? Wat als het je kind betreft? Hoe kun je de overlever van seksueel misbruik het beste ondersteunen?

[xyz-ihs snippet=”Gevangen-in-eigen-geest”]

Samenvatting

De afgelopen tijd berichtten de buitenlandse en Nederlandse media over schokkende verhalen van seksueel misbruik. Hoe kon zoiets gebeuren? Waarom greep niemand in?

In zijn autobiografische verhaal Gevangen in eigen geest beschrijft Dré Simons (Geleen 1957) via zijn hoofdpersoon Tommy nauwgezet en zonder opsmuk de seksuele, geestelijke en lichamelijke mishandelingen die hem als weerloos jongetje werden aangedaan, thuis door zijn ouders, maar ook in de opvangtehuizen waarin hij belandde. Het is een verontrustend boek dat de lezer niet alleen een blik in de duistere wereld van seksueel en geestelijk misbruik biedt, maar ook laat zien hoe lang en moeilijk het pad is van overleven naar leven voor het slachtoffer. Velen blijven voor het leven getekend.

Dré Simons schreef zijn pijnlijke relaas om mensen die hetzelfde hebben ondergaan of nog steeds moeten meemaken een hart onder de riem te steken. Met zijn boek wil hij laten zien dat de geest ontzettend sterk is en dat de mens in staat is alle tegenslagen te overwinnen.
Na een leven van vallen en opstaan is hij nu gelukkig getrouwd en als ervaringsdeskundige werkzaam als co-counselor.

 

[xyz-ihs snippet=”Een-lege-plek-in-mijn-geheugen”]

Samenvatting

Samenvatting van het eerste landelijke representatieve onderzoek naar seksueel misbruik van meisjes door familieleden. Het biedt inzicht in de aard, omvang, gezinsachtergronden en gevolgen van seksueel misbruik van meisjes door verwanten.

De manieren waarop meisjes en vrouwen proberen om het misbruik te verwerken en hun redenen tot stilzwijgen, komen uitvoerig aan de orde. Ook de opvang van meisjes door hulpverlening en politie wordt belicht. Met adressen van hulpverleningsinstanties en een literatuurlijst.

Deze uitgave is gericht op een ruim lezerspubliek. Het uitgebreide rapport wordt zo spoedig mogelijk ook aangeboden.

Let op!

Het betreft hier een tweedehands boek als je hem via onze link koopt.
Elders is dit boek niet of zéér moeilijk te vinden.

[xyz-ihs snippet=”De-Herder-Was-Een-Huurling”]

Samenvatting:

In dit boek beschrijft zij haar verwerkingsproces. Ze laat zien hoe misbruik kan ontstaan en voortduren en ze beschrijft de onmacht van het slachtoffer om er iets aan te doen, het schuldgevoel, de schaamte, de zelfverachting, de angst. In de therapie leert ze haar gevoelens onder ogen zien en grenzen te stellen. Bij een pastoraal begeleider vindt ze een luisterend oor voor haar geloofsproblemen, maar kerkelijk is ze vastgelopen. Door haar verhaal te vertellen heeft ze geleerd te begrijpen en te accepteren wat er is gebeurd. Daarbij wil ze de vooroordelen doorbreken (‘ze was er toch zelf bij’) en lotgenoten herkenning bieden. Er komt steeds meer aandacht voor seksueel misbruik in pastorale situaties. Dit boek wil inzicht bieden in de gevolgen die dit heeft en een handreiking bieden aan kerkenraden en pastoraal werkers die hiermee worden geconfronteerd. Dr. Ruard Ganzevoort schreef een inleidend woord. Hij is docent Pastoraat aan de Theologische Universiteit te Kampen en werkte mee aan een rapport over seksueel misbruik in pastorale relaties, in opdracht van de gezamenlijke synode van de Samen-op-Weg-kerken.

Recensie(s)

Een autobiografisch verhaal van een vrouw die twee jaar lang werd misbruikt door haar predikant. Ze beschrijft haar strijd om zich aan hem te ontworstelen, met behulp van een vriendin en haar therapeut. Ze vertelt hoe ze haar allesoverheersende angst, haar schaamte en schuldgevoel leert verwerken. Tegelijkertijd beschrijft ze haar worsteling met God die de god is van degene die haar misbruikt, maar ook van de vriendin die haar door alles heen steunt. En haar worsteling met de kerk en haar leden, waar ze bij hoort, maar die zich niet om haar bekommeren, maar alle aandacht en energie richten op de dader. Ze maakt duidelijk dat pastorale begeleiding voor gelovige mensen een noodzakelijke aanvulling is op goede therapeutische hulp. Een boeiend en overtuigend relaas vanuit het perspectief van een slachtoffer. Een goede aanvulling op bijvoorbeeld “Luister mij vrij” van Siny te Nijenhuis (2000)* dat meer het perspectief van de pastoraal werker belicht. Geschikt voor lotgenoten, maar ook voor kerkelijke functionarissen en hulpverleners.
(Biblion recensie, H. Kok)