Een lege plek in mijn geheugen

[xyz-ihs snippet=”Een-lege-plek-in-mijn-geheugen”]

Samenvatting

Samenvatting van het eerste landelijke representatieve onderzoek naar seksueel misbruik van meisjes door familieleden. Het biedt inzicht in de aard, omvang, gezinsachtergronden en gevolgen van seksueel misbruik van meisjes door verwanten.

De manieren waarop meisjes en vrouwen proberen om het misbruik te verwerken en hun redenen tot stilzwijgen, komen uitvoerig aan de orde. Ook de opvang van meisjes door hulpverlening en politie wordt belicht. Met adressen van hulpverleningsinstanties en een literatuurlijst.

Deze uitgave is gericht op een ruim lezerspubliek. Het uitgebreide rapport wordt zo spoedig mogelijk ook aangeboden.

Let op!

Het betreft hier een tweedehands boek als je hem via onze link koopt.
Elders is dit boek niet of zéér moeilijk te vinden.