Onze geschiedenis

Event ‘Mag ik bestaan?’

De tweede online tentoonstelling in het najaar van 2022 die wij hebben georganiseerd had als thema: Mag ik bestaan? Deelnemers waren: Chantal von Glahn, Marianne Borremans, Esther Veerman, Janneke Nijboer, Hanny Lynch, Therese Poppen. Als je in je leven te maken krijgt met huiselijk geweld en/of seksueel misbruik dan wordt deze vraag onderdeel van je bestaan. Geweld en misbruik breken in in de kern van je wezen. Ze veroorzaken breuken in zelfvertrouwen en eigenwaarde. Geweld en misbruik breken het ontwikkelen van je eigen identiteit in de knop af. Mag ik bestaan? Deze vraag roept allereerst om erkenning. Ja, jij mag bestaan met jouw verhaal. Niemand heeft het recht om jou te ontkennen. Jij hebt het recht er te zijn, en op te staan.

Tentoonstelling Sliedrecht

Tentoonstelling Sliedrecht 19 mei tot en met 18 juni 2023 “Kracht uit geweld” met kunstenaars die deelgenomen hebben aan het boek : “Kracht uit geweld, trauma in beeld door lotgenoten”

Boekpresentatie “Kracht uit geweld, trauma in beeld door lotgenoten” 19 mei in Sliedrecht. Hier te koop:

Kracht uit geweld – Buijten en Schipperheijn

Themamiddag “Kracht uit geweld”

Themamiddag 19 mei 2023 “Kracht uit geweld” met lezingen:

  • Esther Veerman – ervaringsdeskundige en kunstenares
  • Ineke Boerefijn – College voor de Rechten van de Mens
  • Andrea Walraven – Thissen  – Internationale expert psychosociale hulpverlening
  • Dieke de Jong – muziek