Jaaroverzicht 2017 Stichting Kunst uit geweld

18 januari13 februari 2017 Gemeentehuis Twenterand , een overzichtstentoonstelling van werken van Esther Veerman

23 januari
vergadering bij gemeente Wierden, voorbereiding tentoonstelling

3 februari
kijken op locatie bij gemeente Wierden, voorbereiding tentoonstelling

28 februari
vergadering bij gemeente Wierden, voorbereiding tentoonstelling

21 maart
bezoek bij dr. Robben gemeente Wierden, voorbereiding tentoonstelling

22 maart
bezoek bij Eddy Oude Wesselink, aspirant bestuurslid

30 maart
vergadering gemeentehuis Apeldoorn, voorbereiding tentoonstelling

3 april
inrichten tentoonstelling Wierden, opening tentoonstelling

5 april
lezing in Wierden door Esther over de gevolgen van huiselijk geweld en seksueel misbruik, deze avond samen met Veilig Thuis Twenterand en Maatschappelijk Werk Wierden.

12 april
vergadering Stichting

17 mei
vergadering Stichting, toetreding Janneke Leeflang als secretaris

18 juli
Apeldoorn stadhuis, vergadering, voorbereiding tentoonstelling

19 juli
vergadering Stichting

27 juli
Cultuurfabriek vergadering , voorbereiding tentoonstelling

31 juli
Apeldoorn Stadhuis, vergadering, voorbereiding tentoonstelling

16 augustus
telefonisch overleg met Michelle van Heusden Veenendaal gemeentehuis,
voorbereiding tentoonstelling

30 augustus
Apeldoorn Stadhuis, Suzanne Burgers, voorbereiding tentoonstelling

1 september
telefonisch overleg Rineke van der Baan, dramatherapeute, contact leggen en overleg voor verbinding met Stichting

5 september
vergadering Stichting

7 september Rectum Kulturhus, presentatie gevolgen huiselijk geweld en seksueel misbruik

14 september
telefonisch overleg gemeente Apeldoorn voorbereiding tentoonstelling

23 september
lezing bij Stichting Revief door Esther Veerman

26 september
‘t Zumpke Enter, presentatie gevolgen huiselijk geweld en seksueel misbruik

9 oktober
13 oktober inrichten tentoonstelling Veenendaal, opening tentoonstelling

11 oktober
Veenendaal lezing

18 oktober
Wierden, gemeentehuis, presentatie gevolgen huiselijk geweld en seksueel misbruik

19 oktober
Wierden, gemeentehuis, presentatie gevolgen huiselijk geweld en seksueel misbruik

3 november
telefonisch contact gemeente Rotterdam

4 november
Caleidoscoop partnerworkshop

20 november
1 december opbouw tentoonstelling en opening Apeldoorn

6 december
bellen met Hanny Lynch

15 december
afscheid van twee bestuursleden, Jan Schoneveld en Anja van der Hart


Dagelijks is er contact met overlevenden van huiselijk geweld en seksueel misbruik, met vragen over hoe om te gaan met de gevolgen van het trauma in het dagelijks leven tot crisisinterventies en vragen met betrekking tot aangiftes en opnames. Vaak wordt doorverwezen naar hulpverlenende instanties en getracht om weer zelfstandig verder te kunnen. Af en toe wordt er een afspraak voor contact gemaakt wanneer een  verlevende van geweld daarom vraagt. Veel wordt echter via chat en app gedaan en opgelost. Lotgenoten komen via de tentoonstellingen ook met elkaar in contact. Soms
worden daar appgroepen van gemaakt.