Congres Krachtige kinderen in de opvang

DRIEBERGEN -ZEIST – Op maandag 29 oktober 2012; van 10.00 tot 17.00 uur in Antropia; organiseert de Federatie Opvang een dag waarop de kinderen die in de maatschappelijke- en vrouwenopvang verblijven centraal staan. Elk kind verdient een veilig thuis waar het zich veilig voelt en waar het kan spelen en leren.

Jaarlijks raken echter ruim 8000 kinderen hun thuis kwijt, waarna ze een tijd in de vrouwenopvang of in de maatschappelijke opvang verblijven. In de opvang zetten professionals zich in voor een goed verblijf voor deze kinderen. Een verblijf dat zo ‘normaal’ mogelijk is en positief bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen. Maar wat is eigenlijk normaal voor deze kinderen? Wat is bij u bekend over de opvang van kinderen, wat is goede opvang volgens u, wat zou de standaard voor de opvang van kinderen in de maatschappelijke- en vrouwenopvang moeten zijn?

Het congres ‘Krachtige kinderen in de opvang’ is niet alleen de landelijke introductie van de methodiek Veerkracht, maar wil ook de aandacht vestigen op het belang van goede opvang, begeleiding en nazorg aan kinderen in de opvang. Passende opvang en begeleiding zijn nodig en het kabinet, gemeenten en ketenpartners worden gevraagd om mee te helpen om de noodzakelijke randvoorwaarden hiervoor in te vullen.

Website: www.opvang.nl