Drie dagen tegen seksueel misbruik in families

Het evenement in Rotterdam – drie dagen tegen seksueel misbruik in families – ligt achter ons. We kijken terug op bijzondere ontmoetingen tussen burgers, survivors en professionals. Van tevoren hadden we niet durven voorspellen dat het ons allemaal zo goed zou doen om ruimte te maken naar elkaars verhalen te luisteren, vragen te durven stellen en vooral ook, de antwoorden uit te luisteren. Ik hoop dat ik voor elke bezoeker spreek door te zeggen dat het leerzaam en ook in enige vorm als een vorm van herstel is ervaren.

In mijn blog probeer ik daar iets over op te schrijven.
De foto’s zijn gemaakt door Karin en Jennie