KAMPEN – Ruim dertig schilderijen getuigen de komende weken in de hal van het Kamper stadhuis in stilte van de gevolgen van huiselijk geweld op slachtoffers. De tentoonstelling ‘Kunst uit Geweld’ in het gemeentehuis aan het Burgemeester Berghuisplein wordt gehouden in het kader van de landelijke campagneweek Week Zonder Geweld (van 25 november tot en met 1 december) en is opgezet door de gelijknamige stichting.

Ruim dertig schilderijen getuigen de komende weken in de hal van het Kamper stadhuis in stilte van de gevolgen van huiselijk geweld op slachtoffers. De tentoonstelling ‘Kunst uit Geweld’ in het gemeentehuis aan het Burgemeester Berghuisplein wordt gehouden in het kader van de landelijke campagneweek Week Zonder Geweld (van 25 november tot en met 1 december) en is opgezet door de gelijknamige stichting.

Kunst kan een manier zijn om over te brengen wat huiselijk geweld met mensen doet, denkt de stichting Kunst uit Geweld, en wil deze kunstuitingen een podium geven. De afgelopen vijf jaar is negen procent van de bevolking in Nederland getroffen door huiselijk geweld. In ruim de helft van de gevallen gaat het om geweld tussen (voormalige) partners, maar ook kinderen en ouderen zijn slachtoffer.

De tentoonstelling werd gisteren geopend door burgemeester Bort Koelewijn en Esther Veerman van Kunst uit Geweld en is nog te zien tot en met 13 december.

DRIEBERGEN -ZEIST – Op maandag 29 oktober 2012; van 10.00 tot 17.00 uur in Antropia; organiseert de Federatie Opvang een dag waarop de kinderen die in de maatschappelijke- en vrouwenopvang verblijven centraal staan. Elk kind verdient een veilig thuis waar het zich veilig voelt en waar het kan spelen en leren.

Jaarlijks raken echter ruim 8000 kinderen hun thuis kwijt, waarna ze een tijd in de vrouwenopvang of in de maatschappelijke opvang verblijven. In de opvang zetten professionals zich in voor een goed verblijf voor deze kinderen. Een verblijf dat zo ‘normaal’ mogelijk is en positief bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen. Maar wat is eigenlijk normaal voor deze kinderen? Wat is bij u bekend over de opvang van kinderen, wat is goede opvang volgens u, wat zou de standaard voor de opvang van kinderen in de maatschappelijke- en vrouwenopvang moeten zijn?

Het congres ‘Krachtige kinderen in de opvang’ is niet alleen de landelijke introductie van de methodiek Veerkracht, maar wil ook de aandacht vestigen op het belang van goede opvang, begeleiding en nazorg aan kinderen in de opvang. Passende opvang en begeleiding zijn nodig en het kabinet, gemeenten en ketenpartners worden gevraagd om mee te helpen om de noodzakelijke randvoorwaarden hiervoor in te vullen.

Website: www.opvang.nl

Foto: Marilyn van Raaij

ELBURG – De felle kleuren van de foto contrasteren nogal met het doel waarmee de beschilderde auto zich over de wegen baant. De wagen, eigendom van Simone Goudzwaard uit Elburg, is het rijdende uithangbord van Stichting Kunst uit geweld, een initiatief van Esther Veerman uit ’t Harde.

Het kunstenaarspaar Jos Debije en Marilyn van Raaij tuigden de auto aan de buitenkant op bij het Zwolse Fitplaza. Nu deze klus is geklaard heeft de auto de schone taak aandacht te genereren voor de stichting, die het onderwerp huiselijk en seksueel geweld met exposities en workshops uit de taboesfeer wil halen.

ELBURG – De tentoonstelling “Kracht uit Gebrokenheid” in Elburg is er niet een waar je vrolijk van wordt.  De kunst die er hangt is gemaakt door slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld. “Het is een rot onderwerp, ik zou het ook liever ver van mijn bed houden…”zegt Esther Veerman in het Nederlands Dagblad.

De tentoonstelling in het gemeentehuis van Elburg heeft als titel Kracht uit gebrokenheid. Een bewuste keuze, zegt Veerman. ‘Als je overlevende bent van deze gebeurtenissen, kun je gerust zeggen dat je sterk bent. De kunstenaars die hun werk laten zien, zijn stuk voor stuk krachtige mensen.’

Opvallend aan de tentoonstelling is dat de schilderijen van de kunstenaars heel verschillend zijn. Sommigen laten vooral het verhaal zelf zien: het misbruik, de angst, het stille verdriet. Of de egoïstische daders. Het volledige interview kunt u lezen op de website van het Nederlands Dagblad, zie onderstaande link.

Bron: Nederlands Dagblad

Foto: Jan de Graaf

Foto: Jan de Graaf

‘T HARDE – Esther Veerman gaf op 3 januari een interview aan De Weekkrant over het doel van de Stichting Kunst uit Geweld. “Het organiseren van exposities is niet het doel, het schilderen is het middel om emoties te uiten. Met de exposities hoop ik anderen te kunnen helpen met hun verwerkingsproces als slachtoffer van huiselijk en seksueel geweld.”

Esther schildert al heel lang vanuit ervaringen en verhalen over seksueel en huiselijk geweld. “Ik heb al eerder geëxposeerd en die uitingen van schilderen en tekenen waren er al voordat ik doorhad waarom”, zegt ze. “Toen kwam ik op het idee dat dit bij anderen ook zo zou kunnen zijn.

Het verdriet dat je met je meedraagt, moet er uit via schilderen, tekenen of gedichten. Ik hoopte anderen te kunnen helpen door verhalen te delen met elkaar en ze naar buiten te brengen. En om het een maatschappelijk onderwerp te maken, bespreekbaar.”

Het volledige interview kunt u lezen op de website van De Weekkrant.

Bron: De Weekkrant

’T HARDE – Stichting Kunst uit geweld is woensdag 9 november formeel opgericht.
Initiatiefneemster Esther Veerman uit ’t Harde zette bij de notaris in Nunspeet haar handtekening waardoor de stichting een feit is geworden.

Het is een bijzondere stichting die zich richt op kunstuitingen van mensen die geweld hebben meegemaakt. Vaak ontbreekt het in eerste instantie aan taal en aan woorden om het verhaal van het geweld en misbruik te kunnen vertellen. Maar de schilderijen, tekeningen, beelden en gedichten spreken meestal boekdelen.

Initiatiefneemster Esther Veerman tekent bij notaris.

Bijdrage
Door het tentoonstellen van werken van mensen die slachtoffer zijn geworden van geweld, hoopt de stichting een bijdrage te leveren aan de strijd tegen huiselijk en seksueel geweld. Het kan bijdragen aan bewustwording of mensen de gelegenheid geven om hun eigen verhaal onder ogen te zien.

Bewustwording
In de afgelopen periode heeft Esther Veerman met verschillende kunstenaars geëxposeerd in diverse gemeentehuizen. In maart en april zal hun werk in het gemeentehuis van Elburg te zien zijn. Het doel van de Stichting Kunst uit geweld is om mee te werken aan de bewustwording van de problematiek van seksueel en huiselijk geweld in de samenleving. Deze bewustwording vindt plaats door middel van kunstuitingen via exposities en evenementen, en door voorlichting. We hopen zoveel mogelijk mee te helpen aan het terugdringen van geweld en het doorbreken van het taboe om over het geweld tegen kinderen, vrouwen en ook mannen te spreken. We hopen zo een bijdrage te leveren aan een weg terug naar heelwording voor overlevenden van geweld.