Foto: Jan de Graaf

Foto: Jan de Graaf

‘T HARDE – Esther Veerman gaf op 3 januari een interview aan De Weekkrant over het doel van de Stichting Kunst uit Geweld. “Het organiseren van exposities is niet het doel, het schilderen is het middel om emoties te uiten. Met de exposities hoop ik anderen te kunnen helpen met hun verwerkingsproces als slachtoffer van huiselijk en seksueel geweld.”

Esther schildert al heel lang vanuit ervaringen en verhalen over seksueel en huiselijk geweld. “Ik heb al eerder geëxposeerd en die uitingen van schilderen en tekenen waren er al voordat ik doorhad waarom”, zegt ze. “Toen kwam ik op het idee dat dit bij anderen ook zo zou kunnen zijn.

Het verdriet dat je met je meedraagt, moet er uit via schilderen, tekenen of gedichten. Ik hoopte anderen te kunnen helpen door verhalen te delen met elkaar en ze naar buiten te brengen. En om het een maatschappelijk onderwerp te maken, bespreekbaar.”

Het volledige interview kunt u lezen op de website van De Weekkrant.

Bron: De Weekkrant

’T HARDE – Stichting Kunst uit geweld is woensdag 9 november formeel opgericht.
Initiatiefneemster Esther Veerman uit ’t Harde zette bij de notaris in Nunspeet haar handtekening waardoor de stichting een feit is geworden.

Het is een bijzondere stichting die zich richt op kunstuitingen van mensen die geweld hebben meegemaakt. Vaak ontbreekt het in eerste instantie aan taal en aan woorden om het verhaal van het geweld en misbruik te kunnen vertellen. Maar de schilderijen, tekeningen, beelden en gedichten spreken meestal boekdelen.

Initiatiefneemster Esther Veerman tekent bij notaris.

Bijdrage
Door het tentoonstellen van werken van mensen die slachtoffer zijn geworden van geweld, hoopt de stichting een bijdrage te leveren aan de strijd tegen huiselijk en seksueel geweld. Het kan bijdragen aan bewustwording of mensen de gelegenheid geven om hun eigen verhaal onder ogen te zien.

Bewustwording
In de afgelopen periode heeft Esther Veerman met verschillende kunstenaars geëxposeerd in diverse gemeentehuizen. In maart en april zal hun werk in het gemeentehuis van Elburg te zien zijn. Het doel van de Stichting Kunst uit geweld is om mee te werken aan de bewustwording van de problematiek van seksueel en huiselijk geweld in de samenleving. Deze bewustwording vindt plaats door middel van kunstuitingen via exposities en evenementen, en door voorlichting. We hopen zoveel mogelijk mee te helpen aan het terugdringen van geweld en het doorbreken van het taboe om over het geweld tegen kinderen, vrouwen en ook mannen te spreken. We hopen zo een bijdrage te leveren aan een weg terug naar heelwording voor overlevenden van geweld.