‘T HARDE – Voor diverse tentoonstellingen in gemeente Twenterand, in november en december 2015 (rondom de Week zonder Geweld) zijn we op zoek naar kunstenaars die schilderijen, beelden of gedichten willen exposeren.

Maak jij kunst vanuit verhalen van huiselijk dan wel seksueel geweld en wil jij graag met je kunst naar buiten treden? Wil jij graag meewerken aan bewustwording dat geweld moet stoppen en maak jij kunst die daarin een statement maakt? Neem dan contact op met de organisator van de tentoonstellingen Esther Veerman, esther@kunstuitgeweld.nl . Doe het snel, want de ruimte is beperkt!

De exposities dragen ertoe bij dat steeds meer mensen zich bewust worden van hoeveel kinderen en volwassenen lijden onder huiselijk en/of seksueel geweld. We hopen dat naar aanleiding van de tentoonstelling het gesprek over dit onderwerp op gang komt en dat daardoor het geweld steeds meer wordt teruggedrongen.

ELSPEET – Dr. Onno van der Hart geeft prachtig interview in De Stentor over de heelwording van ernstig getraumatiseerde mensen. Het kan, dat is zijn stellige overtuiging, maar het kost tijd en geld.

Het laatste is een probleem in de huidige GGZ. “Door druk van buitenaf – organisaties die in modules denken of door zorgverzekeraars – kan het gebeuren dat de therapie niet kan worden afgemaakt. Dat is gevaarlijk. Want de patiënt blijft zitten met een reservoir aan traumatische herinneringen die vroeg of laat weer opspelen. Dus dan zie je hoe de maatschappij zelf soms het lijden handhaaft.

Voor het hele interview: Klik hier
Als je direct naar het artikel wilt gaan, klik dan door naar pagina 32. Klik dan 2 keer op het artikel om het in zijn geheel te kunnen lezen.

VRIEZEVEEN – In Dagblad Tubantia van 4 oktober 2014 gaf Esther Veerman een interview over de lezing die zij op dinsdag 7 oktober 2014 heeft gehouden.

De lezing gaat over de ernstige gevolgen van seksueel misbruik voor een kind. Als ervaringsdeskundige vertelt zij hoe overlevenden met de gevolgen om kunnen gaan en hoe signalen door de omgeving kunnen worden opgemerkt.

De lezing werd gehouden in de Ontmoetingskerk aan de Schout Doddestraat 1 te Vriezenveen.

Het volledige interview kunt u lezen via Brendle
Brendle vraagt een kleine financiële vergoeding om het artikel in te zien.

NIEUWEGEIN – In het kader van de Mondiale actie Week Zonder Geweld (24 t/m 30 november 2014) organiseert de gemeente Nieuwegein een kunstexpositie over huiselijk en seksueel geweld.

Fotografe Judith Keessen en Esther Veerman, de oprichter van Stichting Kunst uit Geweld, vertellen samen met 15 autodidactische kunstenaars hun geweldervaringen door middel van foto’s, schilderijen, gedichten en kunstobjecten. Deze kunstenaars willen met hun expositie de maatschappelijke discussie op gang brengen en mensen aanzetten tot nadenken.

Burgemeester Frans Backhuijs zal de expositie openen.
Esther Veerman en Judith Keessen verzorgen een inleiding en lichten hun motieven toe om op deze manier naar buiten te treden met hun persoonlijk verhaal.

Kunst van Esther Veerman

DEN HAAG – Stichting ‘Geheim Geweld’ organiseert themadag ‘Patronen doorbreken’. Tijdens deze themadag zal Stichting ‘Kunst uit Geweld’ een expositie verzorgen.

Op maandag 17 november organiseert Stichting ‘Geheim geweld’ de themadag ‘Patronen doorbreken’. Stichting ‘Kunst uit geweld’ zal tijdens deze themadag een expositie organiseren met kunst, gemaakt door overlevenden van huiselijk en/of seksueel geweld. Wij zijn dan ook dankbaar voor de goede samenwerking.

Voor het hele programma van de themadag ‘Patronen doorbreken’, klik je op onderstaande link.

Bron: Stichting Geheim Geweld

KAMPEN – Ruim dertig schilderijen getuigen de komende weken in de hal van het Kamper stadhuis in stilte van de gevolgen van huiselijk geweld op slachtoffers. De tentoonstelling ‘Kunst uit Geweld’ in het gemeentehuis aan het Burgemeester Berghuisplein wordt gehouden in het kader van de landelijke campagneweek Week Zonder Geweld (van 25 november tot en met 1 december) en is opgezet door de gelijknamige stichting.

Ruim dertig schilderijen getuigen de komende weken in de hal van het Kamper stadhuis in stilte van de gevolgen van huiselijk geweld op slachtoffers. De tentoonstelling ‘Kunst uit Geweld’ in het gemeentehuis aan het Burgemeester Berghuisplein wordt gehouden in het kader van de landelijke campagneweek Week Zonder Geweld (van 25 november tot en met 1 december) en is opgezet door de gelijknamige stichting.

Kunst kan een manier zijn om over te brengen wat huiselijk geweld met mensen doet, denkt de stichting Kunst uit Geweld, en wil deze kunstuitingen een podium geven. De afgelopen vijf jaar is negen procent van de bevolking in Nederland getroffen door huiselijk geweld. In ruim de helft van de gevallen gaat het om geweld tussen (voormalige) partners, maar ook kinderen en ouderen zijn slachtoffer.

De tentoonstelling werd gisteren geopend door burgemeester Bort Koelewijn en Esther Veerman van Kunst uit Geweld en is nog te zien tot en met 13 december.

DRIEBERGEN -ZEIST – Op maandag 29 oktober 2012; van 10.00 tot 17.00 uur in Antropia; organiseert de Federatie Opvang een dag waarop de kinderen die in de maatschappelijke- en vrouwenopvang verblijven centraal staan. Elk kind verdient een veilig thuis waar het zich veilig voelt en waar het kan spelen en leren.

Jaarlijks raken echter ruim 8000 kinderen hun thuis kwijt, waarna ze een tijd in de vrouwenopvang of in de maatschappelijke opvang verblijven. In de opvang zetten professionals zich in voor een goed verblijf voor deze kinderen. Een verblijf dat zo ‘normaal’ mogelijk is en positief bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen. Maar wat is eigenlijk normaal voor deze kinderen? Wat is bij u bekend over de opvang van kinderen, wat is goede opvang volgens u, wat zou de standaard voor de opvang van kinderen in de maatschappelijke- en vrouwenopvang moeten zijn?

Het congres ‘Krachtige kinderen in de opvang’ is niet alleen de landelijke introductie van de methodiek Veerkracht, maar wil ook de aandacht vestigen op het belang van goede opvang, begeleiding en nazorg aan kinderen in de opvang. Passende opvang en begeleiding zijn nodig en het kabinet, gemeenten en ketenpartners worden gevraagd om mee te helpen om de noodzakelijke randvoorwaarden hiervoor in te vullen.

Website: www.opvang.nl

Foto: Marilyn van Raaij

ELBURG – De felle kleuren van de foto contrasteren nogal met het doel waarmee de beschilderde auto zich over de wegen baant. De wagen, eigendom van Simone Goudzwaard uit Elburg, is het rijdende uithangbord van Stichting Kunst uit geweld, een initiatief van Esther Veerman uit ’t Harde.

Het kunstenaarspaar Jos Debije en Marilyn van Raaij tuigden de auto aan de buitenkant op bij het Zwolse Fitplaza. Nu deze klus is geklaard heeft de auto de schone taak aandacht te genereren voor de stichting, die het onderwerp huiselijk en seksueel geweld met exposities en workshops uit de taboesfeer wil halen.

ELBURG – De tentoonstelling “Kracht uit Gebrokenheid” in Elburg is er niet een waar je vrolijk van wordt.  De kunst die er hangt is gemaakt door slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld. “Het is een rot onderwerp, ik zou het ook liever ver van mijn bed houden…”zegt Esther Veerman in het Nederlands Dagblad.

De tentoonstelling in het gemeentehuis van Elburg heeft als titel Kracht uit gebrokenheid. Een bewuste keuze, zegt Veerman. ‘Als je overlevende bent van deze gebeurtenissen, kun je gerust zeggen dat je sterk bent. De kunstenaars die hun werk laten zien, zijn stuk voor stuk krachtige mensen.’

Opvallend aan de tentoonstelling is dat de schilderijen van de kunstenaars heel verschillend zijn. Sommigen laten vooral het verhaal zelf zien: het misbruik, de angst, het stille verdriet. Of de egoïstische daders. Het volledige interview kunt u lezen op de website van het Nederlands Dagblad, zie onderstaande link.

Bron: Nederlands Dagblad

Foto: Jan de Graaf

Foto: Jan de Graaf

‘T HARDE – Esther Veerman gaf op 3 januari een interview aan De Weekkrant over het doel van de Stichting Kunst uit Geweld. “Het organiseren van exposities is niet het doel, het schilderen is het middel om emoties te uiten. Met de exposities hoop ik anderen te kunnen helpen met hun verwerkingsproces als slachtoffer van huiselijk en seksueel geweld.”

Esther schildert al heel lang vanuit ervaringen en verhalen over seksueel en huiselijk geweld. “Ik heb al eerder geëxposeerd en die uitingen van schilderen en tekenen waren er al voordat ik doorhad waarom”, zegt ze. “Toen kwam ik op het idee dat dit bij anderen ook zo zou kunnen zijn.

Het verdriet dat je met je meedraagt, moet er uit via schilderen, tekenen of gedichten. Ik hoopte anderen te kunnen helpen door verhalen te delen met elkaar en ze naar buiten te brengen. En om het een maatschappelijk onderwerp te maken, bespreekbaar.”

Het volledige interview kunt u lezen op de website van De Weekkrant.

Bron: De Weekkrant